colaboradoras

Un equipo onde a colaboración e a diversidade fan a fortaleza.

Cada un de nós achega a súa formación e experiencia específica coa literatura para traballar xunto a aquelas persoas que queiran cultivar a súa escrita creativa ou iniciarse nela.

Levamos tempo tecendo unha relación intensa coa literatura desde diferentes
ámbitos, tanto en proxectos individuais como colaborando xuntas. Agora creamos tecedeiras para sumar toda esa bagaxe e que se multiplique traballando en equipo.

Foto: Carlos Núñez

Neves Soutelo

Foto: Óscar Antón Pérez

Lorena Souto